ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Mô hình mạch công suất dùng IGBT, kèm driver tich hợp sẵn.
Mô hình mạch công suất dùng IGBT, kèm driver tich hợp sẵn.
Mô hình mạch công suất 3 pha và 1 pha dùng cầu thyristor kèm mạch điều khiển tích hợp
Mô hình mạch công suất 3 pha và 1 pha dùng cầu thyristor kèm mạch điều khiển tích hợp

Mô hình mạch công suất 3 pha và 1 pha dùng cầu thyristor kèm mạch điều khiển tích hợp.

- Chỉnh lưu có điều khiển.

- Điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha.

Liên hệ

Sales: +84 918394673 KT: +84 912177544

Call meCall us Write Us

SEMIKRON
Application of Semikron
Franklin
Đối tác