MOTOR

Mô hình ghép trục động cơ - máy phát
Mô hình ghép trục động cơ - máy phát
Động cơ đồng bộ cực từ bằng nam châm vĩnh cửu
Động cơ đồng bộ cực từ bằng nam châm vĩnh cửu
Động cơ đồng bộ
Động cơ đồng bộ
Động cơ DC
Động cơ DC
Động cơ 3 pha rotor dây quấn
Động cơ 3 pha rotor dây quấn
Động cơ 3 pha rotor lồng sóc
Động cơ 3 pha rotor lồng sóc
Liên hệ

Sales: +84 918394673 KT: +84 912177544

Call meCall us Write Us

SEMIKRON
Application of Semikron
Franklin
Đối tác